Uchwała Zarządu z dnia 28.06.2019 r.

Kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 28, sierpień 2019 P. Pawłowski Drukuj E-mail

Zgodnie ze statutem Klubu § 22 punkt 9. z dniem 01.09.2019 r. zostaje ustalona wysokość składki członkowskiej w wysokości 100 zł miesięcznie. Ww. składka płatna jest do 15 każdego miesiąca na konto Bankowe UKS „ AJAKS” :
76 1020 1664 0000 3102 0586 5987 PKO BP