Uchwała Zarządu klubu z dnia 26 listopada 2018 r.

Dla rodziców 30-11-2018

Klub UKS AJAKS Częstochowa nie wyraża zgody na testy swoich zawodników, którzy nie ukończyli 12 lat w innych klubach. Testy zawodników, którzy ukończyli 12 rok możliwe są w trakcie letniego okienka transferowego. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa zawodnika AJAKSU w jakichkolwiek testach w innym klubie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu UKS AJAKS Częstochowa.

Przy transferach zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują Przepisy PZPN + 15% z transferu do następnego klubu.

Regulamin funkcjonowania UKS Ajaks Częstochowa

Dla rodziców 30-06-2014

Misja klubu: najważniejsze w naszym klubie jest wychowanie przez sport. 
Działacze, trenerzy, rodzice, zawodnicy i cheerleaderki dbają  o wizerunek klubu.

Siedziba i miejsce działania klubu
Uczniowski Klub Sportowy „AJAKS”
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

UKS AJAKS Częstochowa prowadzi zajęcia, treningi i szkolenia przygotowujące do wyczynowego uprawiania sportu w sekcjach:
- piłka nożna
- cheerleaderki


 1. Zakres działania i obowiązki Władz Klubu, trenera koordynatora oraz trenerów klubowych regulują oddzielne regulaminy.
 2. Na czas treningu i meczu obiekt jest zamykany, a widzowie przebywają na trybunach, przy czym wejść i wyjść z obiektu można bezpośrednio z trenerem i zawodnikami, a w trakcie trwania treningu lub zawodów obiekt nie jest otwierany.
 3. Barwy i stroje klubowe są jednolite, białe koszulki z czerwonym pasem przez środek oraz białe spodenki i czerwone getry. Drugi i kolejny komplet w znacząco odmiennych barwach ale zgodny z uchwałą klubu.
 4. Zawodnicy w Akademii Przedszkolaka i grupy naborowe nabywają stroje sportowe i piłki
 5. Aktualnie prowadzone jest szkolenie od AKADEMII PRZEDSZKOLAKA (4-6 lat)  do wieku Juniora (18-19 lat) oraz w grupie cheerleaderek.
 6. UKS Ajaks prowadzi także drużynę Seniorów.
 7. W grupach naborowych („Północ”, „Tysiąclecie”, Akademie Przedszkolaka) przeprowadzana jest wstępna selekcja. Po półrocznym, a następnie rocznym okresie próbnym zawodnicy spełniający określone wymagania przechodzą do dalszego szkolenia. Chłopcy nie spełniający określonych wymagań zostają skreśleni z listy zawodników.|
  Istnieje możliwość stworzenia tzw. grupy rekreacyjnej (maks. do wieku 11 lat). Grupa ta nie bierze udziału w rozgrywkach, turniejach, obozach sportowych itp.
 8. W poszczególnych rocznikach tworzona jest jedna grupa szkoleniowa (ŻAK, ORLIK – ok. 20 zawodników) – podzielona rozgrywkowo na AJAKS I i AJAKS II i grupę tę szkoli trener i asystent. W przypadku większej ilości zawodników na odpowiednim poziomie, może być utworzona kolejna drużyna AJAKS III.
 9. Na każdym etapie szkolenia, w zależności od postępów, zaangażowania czy zachowania, mogą odbywać się przesunięcia zawodników między AJAKS I, II , III i grupą rekreacyjną. Każde przesunięcie ma charakter czasowy, jasno określony przez trenera z wyższego zespołu. Rodzice i zawodnik, muszą być jasno poinformowani o celu i charakterze przesunięcia.
 10. Od szczebla Młodzik D2 tworzona jest jedna drużyna licząca ok. 18 zawodników. Istnieje możliwość utworzenia drugiej drużyny w tej kategorii składającej się z zawodników dwóch kolejnych roczników.
 11. Treningi w UKS AJAKS odbywają się przez cały rok. W miesiącu lipcu treningi odbywają się w grupach łączonych składających się z kilku roczników.
 12. Trenerzy w poszczególnych drużynach mogą wybrać kierownika drużyny, którego zadaniem będzie ścisła współpraca z rodzicami zawodników i trenerem.
 13. O udziale drużyny w różnego rodzaju turniejach i zawodach decyduje wyłącznie trener, biorąc pod uwagę poziom i możliwości swojego zespołu. Ilość turniejów, starty w lidze są uzgadniane z trenerem koordynatorem.
 14. Klub UKS AJAKS nie wyraża zgody na testy swoich zawodników, którzy nie ukończyli 12 lat w innych klubach. Testy zawodników, którzy ukończyli 12 rok możliwe są w trakcie letniego okienka transferowego. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa zawodnika AJAKSU w jakichkolwiek testach w innym klubie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu UKS AJAKS Częstochowa.
  Przy transferach zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują Przepisy PZPN + 15% z transferu do następnego klubu.
 15. Zawodnik może być usunięty z klubu w przypadku:
  - słabej frekwencji na treningach,
  - złego zachowania (gdy nie skutkują rozmowy wychowawcze i rozmowy ostrzegawcze z rodzicami),
  - w przypadku nie opłacania składki członkowskiej (gdy zaległości przekraczają 2 miesiące).
 16. Rodziców obowiązuje tzw. „Kodeks Rodzica” (dostępny na stronie internetowej klubu) a w szczególności:
  - w czasie treningów i zawodów zajmują miejsca na trybunach, nie podchodzą do ławki rezerwowych, nie wchodzą do szatni,
  - nie podpowiadają dzieciom w czasie treningów, meczów, turniejów,
  - podczas turniejów wyjazdowych z noclegami mogą wchodzić na obiekt tylko za zgodą trenera lub kierownika, a każde opuszczenie grupy przez dziecko musi zostać potwierdzone u opiekuna grupy.
 17. Na terenie obiektów sportowych i w szatniach, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 18. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi i płatna jest przez 12 miesięcy w roku, do 15 każdego miesiąca.
 19. Wszelkie opłaty (składki członkowskie, opłaty za obozy sportowe i turnieje zagraniczne) powinny być dokonywane w terminie wskazanym przez klub.
 20. Rodzice posiadający w klubie dwoje lub więcej dzieci mogą liczyć na ulgi w następujących opłatach:
  - drugie dziecko minus 50%
  - trzecie i kolejne gratis
 21. W uzasadnionych przypadkach dziecko (od grupy Żaków i starsze) może być zwolnione ze składki członkowskiej. Decyzję podejmuje Zarząd klubu na podstawie podania złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 22. Warunkiem uczestnictwa w letnim obozie sportowym jest podpisania tzw. karty amatora na kolejny sezon.
 23. Trener odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie zawodników od momentu rozpoczęcia zajęć sportowych, aż do ich zakończenia.
 24. UKS AJAKS Częstochowa opłaca ubezpieczenie zawodników i cheerleaderek.
 25. Drużyny i zawodnicy Ajaksu nie mogą brać udziału w innych rozgrywkach bez zgody klubu. Zakaz nie dotyczy rozgrywek szkolnych.
 26. W weekend poprzedzający zakończenie roku szkolnego organizowany jest coroczny turniej zakończenia sezonu tzw. FESTYN RODZINNY.

Dla rodziców

Dla rodziców 26-01-2016

Szanowni Rodzice!

Podpisując deklarację, wyrażacie zgodę na regularne wnoszenie comiesięcznych 12 składek na rzecz naszego klubu. Dlatego też, ze względów organizacyjnych, wpłat prosimy dokonywać na konto klubu z zaznaczeniem imienia i nazwiska syna oraz miesiąca, za który wnoszona jest składka.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Bank PKO BP: 76 1020 1664 0000 3102 0586 5987
w nieprzekraczającym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłat można również dokonywać w biurze klubu:
Częstochowa, ul. Starzyńskiego 10

Dziękujemy za zrozumienie naszej prośby i dokonywane terminowo wpłaty.

Zarząd UKS „AJAKS” Częstochowa.

SAM DECYDUJ NA CO IDĄ TWOJE PODATKI!
Wspomagaj nasz klub i przekaż 1% podatku na nasz klub
KRS 0000452534

Poniżej przedstawiamy Kodeks Piłkarza i 10 przykazań rodzica. Zapraszamy do zapoznania się.

Kodeks rodzica UKS Ajaks

Dla rodziców 05-02-2016

Misja klubu: najważniejsze w naszym klubie jest "wychowanie przez sport". Działacze, trenerzy, rodzice, zawodnicy dbają o wizerunek klubu.

Działalność UKS Ajaks składa się w dużej części z zaangażowania Rodziców i wymagana jest dobra, rozsądna współpraca pomiędzy Rodzicem, Zarządem Klubu i sztabem szkoleniowym, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat.

Szanowny rodzicu.

 • Nie realizuj własnych, niespełnionych ambicji kosztem swojego dziecka. Pozwól, aby sport należał tylko do niego, aby nie był czymś, czego chcą tylko rodzice. Daj możliwość dziecku zrozumieć wartość systematycznej pracy nad samodoskonaleniem i daj szansę realizowania się przez sport.
 • Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania. Wspieraj dziecko, kiedy nie ma sukcesów. Przypominaj dziecku, ze jutro też jest dzień i niezależnie od jego porażek świat się nie zawali, wynik nie jest najważniejszy. Nie pytaj, które miejsce zajął, ale jakie ma samopoczucie i jak ocenia swoje występy. Motywuj go do dalszych treningów, oraz daj mu odczuć, że podzielasz jego pasje. Porażki są bardzo ważnym elementem procesu szkolenia, uczą szacunku do innych, pokory i skromności. Traktuj je jako element nieodzowny w kształtowaniu mistrza.
 • Nie uzależniaj dziecka od siebie, pozostaw mu miejsce na samodzielność. Dotyczy to zarówno podejmowania decyzji (na boisku i poza nim), jak i np. pakowania plecaka na trening, czy noszenia torby, a nawet wiązania butów.
 • Nie stresuj dziecka dodatkowo swoją nieustanna obecnością na boiskach sportowych. Ciągle kontrolowanie swojej pociechy, a w szczególności na zajęciach, które mają na celu zapomnienie przez 2h o codzienności, nie jest wskazane.
 • Nie krytykuj decyzji trenera, nie podważaj jego autorytetu, nie ingeruj w jego plany, nie podpowiadaj i nie instruuj, nie sędziuj i nie osądzaj, nie wtrącaj się w strategie planowaną przez trenera. Pamiętaj, że trener jest dla zawodnika szefem, autorytetem, nauczycielem i mistrzem. Jeżeli ciągle go krytykujesz, jak możesz spodziewać się, że Twoje dziecko będzie go szanować i słuchać? Każdy trener wie, co dla Twojego dziecka jest najlepsze i właściwe. Pamiętaj, że dziecko w domu a w grupie, to dwie inne osoby. Ty patrzysz przez pryzmat dziecka w domu, a trener dziecka w grupie - istotna różnica.
 • Jeśli jesteś rodzicem, który krzyczy na swoje dziecko, bez przerwy podpowiada co ma zrobić, skacze przy linii bocznej, nerwowo się zachowuje, dyskutuje z sędzią, trenerem, ma jakieś zarzuty do zawodników, nie oznacza to, że jesteś złym rodzicem, ponieważ chcesz, aby Twój potomek odnosił sukcesy. Ale pamiętaj!!! Tym samym w niczym mu nie pomagasz. Tworzysz nerwowość, która przenosi się na dziecko.
 • Jako kibic na meczu jak najbardziej wspieraj drużynę ale nie bądź agresywny ani arogancki w stosunku do naszych zawodników, przeciwników i sędziów. Zajmij miejsce na trybunach, nie podchodź do ławki rezerwowych, nie wchodź do szatni.
 • Domagaj się od swojego dziecka godnego sportowego zachowania na boisku ale i poza nim. Wymagaj szacunku dla drużyny i jej zasad, przeciwnika oraz sędziów. Nie pozwól, żeby Twoje dziecko przez jakiś niestosowane gesty lub incydenty, które mogą mu przynieść wstyd, naraziło na szwank dobre imię rodziców i Klubu.
 • Zawsze możesz poprosić trenera o rozmowę przed lub po zajęciach w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sfery wychowawczej, osobowej czy postępów sportowych dziecka.
 • Ww. wytyczne dotyczą również innych osób (np. dziadków, wujków itp.) przybyłych wraz z Tobą na mecze i treningi.

10 przykazań piłkarza

Dla rodziców 05-02-2016
 • Najważniejsza jest drużyna.
  Jeśli drużynie idzie dobrze, wszyscy są zadowoleni.
 • Piłka nożna jest grą drużynową.
  Szanuj i doceniaj swoich partnerów ze wszystkimi ich zaletami i słabościami.
 • Trener ma zawsze rację.
  Kto myśli że wie coś lepiej, ten prosi o rozmowę.
 • Każdy trening wymaga absolutnej koncentracji.
  Czego się nie opanuje na treningu, to nie może się udać w trakcie meczu.
 • Myśl zawsze pozytywnie.
  Każdy mecz może być wygrany, jeśli tylko wszyscy są o tym przekonani.
 • Obchodź się dobrze z piłką. Szanuj swój sprzęt.
  W przeciwnym razie ona obejdzie się źle z Tobą.
 • Nigdy nie trać celu z oczu.
  Piłka znajdzie się w bramce jeśli tylko bardzo tego chcesz.
 • Z tyłu musi być zero.
  Prowadź każdy pojedynek jeden na jeden tak, jakby miał być ostatnim.
 • Piłka nożna sprawia przyjemność.
  Największe osiągnięcia przychodzą tylko z radosnym sercem.
 • Szanuj kolegów swoich, jak siebie samego.

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!

Kodeks Piłkarza

Dla rodziców 05-02-2016

Mini Kodeks Piłkarza

PUNKTUALNOŚĆ – nigdy nie spóźniaj się na treningi i mecze.
HIGIENA  miej zawsze czysty sprzęt sportowy, a po treningu weź prysznic używając mydła lub żelu.
KULTURA OSOBISTA – szanuj trenera, rodziców, ludzi starszych oraz swoich kolegów z zespołu jak i z drużyn przeciwnych.
DYSCYPLINA – w czasie treningu zachowuj się tak jak przystało na prawdziwego piłkarza. Słuchaj i wykonuj polecenia trenera.
PAMIĘTAJ – nauka w szkole również pomaga w myśleniu na boisku piłkarskim

TRENINGI:

 • motywuj się do zajęć i do jak najbardziej dokładnego wykonywania ćwiczeń – na pewno wyjdzie Ci to na dobre,
 • pamiętaj - trenujesz tylko i wyłącznie dla samego siebie,
 • bądź zawsze w ruchu, startuj do piłki, nie czekaj aż sama do Ciebie dotrze ,
 • wybieraj odpowiednią nogę do przyjęcia lub uderzenia piłki,
 • pamiętaj, że sygnałem do podania jest przede wszystkim Twoje wybiegnięcie na pozycję, a nie głos,
 • jeżeli kolega jest lepiej ustawiony podaj mu piłkę,
 • nie wybijaj niepotrzebnie piłki – piłka to Twój przyjaciel.

Pamiętaj o zasadzie 3xP: Przyjmij – Popatrz – Podaj!!!
Piłka nożna to gra zespołowa - nie bądź nigdy egoistą!!!